Språk:

1. Ange spännvidd

Spännvidden är håldäcksplattans längd för att passa in i den tilltänka byggnaden.

m

2. Välj lasttyp

Lasttyp är en förenkling av den samling laster en konstruktionsdel vanligtvis utsätts för. Välj den lasttyp av de tre tillgängliga som passar bäst för håldäcksplattan i den tilltänkta byggnaden.

3. Extra brottslast

Ytterligare laster som inte omfattas av lasttyperna kan anges här.

kN/m2
   Håldäck – direkt är ett samarbete mellan StruSoft AB och Svensk Betong.

      Strusoft             Svensk Betong

Leverantörer av håldäcksplattor

Starka Strängbetong Contiga Kynningsrud